Našich klientov poznáte.
Aj vďaka nám...

Spoločnosť BEST ONE, s.r.o. vznikla v roku 2005. Pre svojich klientov zabezpečuje strategické poradenstvo v oblasti marketingu, s dôrazom na PR aktivity vrátane projektov spoločenskej zodpovednosti. BEST ONE má za sebou množstvo úspešných projektov a viacero dlhoročných klientov. Ich rôznorodosť a forma komunikácie je inšpiráciou a príležitosťou využiť kreativitu a flexibilitu nášho tímu.

Vítame možnosti zastrešiť komplexné komunikačné projekty pre klientov, ktorí vedia, že všetko so všetkým súvisí a dokážu oceniť synergický efekt realizovaných aktivít.

Kontakt

Fakturačná adresa

BEST ONE, s.r.o.
Novobanská 4
851 01 Bratislava

Naša kancelária

Korešpondenčná adresa

BBC1, 9. Posch.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava


Zuzana Beňová /KONATEĽ

+421 911 78 32 11

info@best-one.sk